LEDalux - PNL2X2 – 2X2

PNL2X2 – 2X2

PNL2X2 – 2X2 Back-Lit LED Panel

LEDalux - PNL2X4 – 2X4

PNL2X4 – 2X4

PNL2X4 – 2X4 Back-Lit LED Panel

LEDalux - PNL1X4 – 1X4 Premium

PNL1X4 – 1X4 Premium

PNL1X4 – 1X4 Back-Lit LED Panel

LEDalux - PNL2X2 – 2X2 Premium

PNL2X2 – 2X2 Premium

PNL2X2 – 2X2 Premium Back-Lit LED Panel

LEDalux - PNL2X4 – 2X4 Premium

PNL2X4 – 2X4 Premium

PNL2X4 – 2X4 Premium Back-Lit LED Panel

LEDalux - CB22

CB22

2×2 LED Center Basket Luminaire

LEDalux - CB24

CB24

2×4 LED Center Basket Luminaire

LEDalux - STRLXFP22

STRLXFP22

2×2 Premium-Performance, Ultra-Thin, Edge-Lit LED Panel

LEDalux - STRLXFP24

STRLXFP24

2×4 Premium-Performance, Ultra-Thin, Edge-Lit LED Panel

LEDalux - STRLXFP14

STRLXFP14

1×4 Premium-Performance, Ultra-Thin, Edge-Lit LED Panel